Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

prblms
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viaHypothermia Hypothermia

January 31 2018

prblms
2431 c35e

January 21 2018

prblms
0966 0609 500
Reposted fromkels kels viaHypothermia Hypothermia
prblms
8965 7e73 500
Reposted frommessinhead messinhead vianietutejsza nietutejsza
prblms
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja vianietutejsza nietutejsza

December 29 2017

prblms
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viamartinif16 martinif16
prblms
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green ,,Żółwie aż do końca"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaissul issul
prblms
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viamywonderland mywonderland
prblms
prblms
3865 f39b
Reposted fromloveandsex loveandsex via4777727772 4777727772
4698 5ad7 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
prblms

December 27 2017

prblms
5245 0510
Reposted fromkaiee kaiee viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
prblms
7392 d394 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaundonee undonee
prblms
Reposted frombluuu bluuu
prblms
1874 dd27 500
Bunny
Reposted fromMalikor Malikor viamole-w-filizance mole-w-filizance
prblms
1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland viabluejane bluejane

December 25 2017

prblms
2567 617b 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl